วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพกิจกรรม

          บรรยากาศการประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุ/เลขานุการชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายสาขาฯทุกตำบลในสังกัดพื้นที่รับผิดชอบของ สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์   เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีภารกิจจำเป็นต้องประชุมพบปะ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2556 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง  โดยมี  นายณฐกร ประเสริฐ เป็นประธานกรรมการกลาง เครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำอำเภอขุขันธ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น